0
Introduktion till typsnittslicenser

Alla typsnitt på Matton.se är upphovsrättskyddade. Varje leverantörs licens förklarar i detalj vad du och din uppdragsgivare får respektive inte får göra med typsnittet som du har köpt på Matton.se. Vänligen läs igenom licensavtalet noggrannt.