0
Vad är Royaltyfri Film?

Royaltyfritt är snabbt, effektivt och problemfritt.

Royaltyfritt är en enkel form av licenser för filmklipp. När du har köpt skivan med filmklipp, kan du använda den så ofta du vill.

Kom ihåg: Alla filmklipp från Mattons bildbyrå är royaltyfria och att köpa film från oss är enkelt.

En sammanfattning över Royaltyfri Film

Betala endast en gång.
Du betalar bara en gång för ett klipp eller CD/DVD som du sedan kan använda hur många gånger du vill i olika projekt under obegränsad tid.

Royaltyfri licens
Du köper rätten att använda filmklippet på de sätt du vill, och behöver int ebetala några extra avgifter.

Göra förändringar i ett filmklipp
Du får förändra ett filmklipp . Du får dock inte sälja bilden vidare eller skapa ett nytt verk med licensrättigheter som helt eller delvis består av klippet du köpt.

Användningsområden.
Du får använda filmklippet till annonser och marknadsföring, hemsidor (vissa regler gäller) utsändningar, publikationer eller personligt icke-kommersiellt bruk med mera. (Pornografiskt, förnedrande, nedsättande eller annat olagligt användande är förbjudet.) Läs alltid igenom de specifika licensvillkoren som varje leverantör tillhandahåller till sina bilder.

Ingen exklusivitet
Detta innebär att du ej har exklusiv rätt till filmklippet. Någon annan kan köpa samma klipp.

10 användare
Max 10* användare, som samtliga måste vara anställda av samma uppdragsgivare får samtidigt disponera bilderna. Är man fler än 10 användare kontakta Matton.

Obs: Detta är en summarisk vägledning, för detaljer se varje leverantörs specifika licensvillkor. Licenssidan på matton.se *antalet användare kan variera mellan de olika leverantörerna, se varje leverantörs specifika licensvillkor.