0

Nyttiga verktyg

Bra och nyttiga applikationer för dig som arbetar med clipart.

>Adobe Photoshop

>Paint Shop Pro

>Winzip

>Stuffit Expander

>Adobe PDF Reader