0
Vad är Royaltyfria Bilder?

Royaltyfritt är snabbt, effektivt och problemfritt.

Royaltyfritt är en enkel form av licenser för bilder. Enstaka bilder (“singelbilder”) är prissatta efter storleken på bilden du köper. CD-skivor innehåller ett antal bilder, alltifrån ett fåtal till flera tusen. Oftast ligger de i flera olika storlekar.

När du har köpt en bild eller CD-skiva kan du omedelbart ladda ner bilden eller bilderna och börja använda de enligt de licensvillkor som tillverkaren av dessa bilder har satt upp. Vanligtvis innebär detta att du kan använda bilden så många gånger du vill så länge som du följer det medföljande licensavtalet.

Kom ihåg: Alla bilder från Mattons bildbyrå är royaltyfria och att köpa bilder från oss är enkelt.

En sammanfattning över Royaltyfria bilder.

Betala endast en gång.
Du betalar bara en gång för en bild eller CD/DVD som du sedan kan använda hur många gånger du vill i olika projekt under obegränsad tid.

Betala för ditt unika behov.
Priset baseras endast på storleken på bilden, inte vad du ska använda den till. Du behöver inte betala några extra licenser för upplaga eller typ av media etc.

Göra förändringar i en köpt bild.
Du får förändra en bild. Du får dock inte sälja bilden vidare eller skapa ett nytt verk med licensrättigheter som helt eller delvis består av bilden du köpt.

Användningsområden.
Du får använda bilden till annonser och marknadsföring, hemsidor (vissa regler gäller) utsändningar, publikationer eller personligt icke-kommersiellt bruk med mera. (Pornografiskt, förnedrande, nedsättande eller annat olagligt användande är förbjudet.) Läs alltid igenom de specifika licensvillkoren som varje leverantör tillhandahåller till sina bilder.

Ingen exklusivitet
Detta innebär att du ej har exklusiv rätt till bilden. Någon annan kan köpa samma bild.

10 användare
Max 10* användare, som samtliga måste vara anställda av samma uppdragsgivare får samtidigt disponera bilderna. Är man fler än 10 användare kontakta Matton.

Obs: Detta är en summarisk vägledning, för detaljer se varje leverantörs specifika licensvillkor. Licenssidan på matton.se

*antalet användare kan variera mellan de olika leverantörerna, se varje leverantörs specifika licensvillkor.